Hírlevél feliratkozás

2009. június 1-én, életbe léptek az új Reklámtörvénynek az elektronikus hírlevél küldésre vonatkozó szabályai. A törvény legfontosabb ide kapcsolódó eleme, hogy június 1-től csak akkor küldhetünk elektronikus hírlevelet, ha az e-mail címe mellett a nevét és címét is megadják. Amennyiben hozzájárul, hogy a későbbiekben információkat küldjünk kérjük töltse ki az alábbi adatlapot!

Név: E-mail: Telefon:

Idézet a törvényből:

„6. § (1) Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (a továbbiakban: közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

(2) Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely tartalmazza a nyilatkozó nevét és lakcímét, illetve - amennyiben a reklám, amelyre a hozzájárulás vonatkozik, csak meghatározott életkorú személyek számára közölhető - születési helyét és idejét, továbbá azoknak a személyes adatoknak a körét, amelyek kezeléséhez a nyilatkozó hozzájárul, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését.”
Bejelentkezés
E-MAIL:
JELSZÓ:

Rádió Antritt